איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   גינזבורג בנימין בן
אבריצ'ר אברהם   בן דוד אלכסנדר   גלובצ'יק ישראל
אברמוב (ניניו) דבורה   בק משה   גליקברג אברהם
אברמוב רחל   בקר (בן זאב) חסידה   גלפנד (וינוקור) צביה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בקר שמואל   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה
אברמוביץ נחמיה   ברואר יוסף   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברויטמן (וילסון) צפורה   גרינברג יעקב יוסף
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברכמן (הירשפלד) רחל   גרפינקל (רוזן) רבקה
אוקסמן רפאל   ברנט (ברנשטיין) מתילדה   דה סואן יעקב יאפ
איזנבנד (חודורוב) אולגה   ברנפלד סטפה   דהרי (טביב) פודה כספית
אייזן פישל פליקס   ברס אחיה   דוברישמן בנימין
אנטין בן ציון   ברקוביץ ראובן   דודזון (ברשבסקי) רבקה
אנטין (שוובסקי) חנה   ג'מיל (ימיני) חממה   דודיס פנחס
ארטן יצחק   גבין משה   דומנוביץ לאה
אריה רפאל   גברון מוריס   דורון (דורוגויר) יוסף
ארנהיים אלברט   גולדברג בנימין זאב   דייקן צבי הירש
אשכנזי אפרים   גולדנברג דבורה   דימנט שרה
בורוכוב רבקה   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   דרור פרימן (קורקוס) לאורה
ביץ יצחק   גורלסקי גדליהו   הובר מתניה
בלקין גרשון   גורפינקיל יוסף   הובר סעדיה