איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   גלובצ'יק ישראל
אבריצ'ר אברהם   בן דוד אלכסנדר   גליקברג אברהם
אברמוב (ניניו) דבורה   בק משה   גלפנד (וינוקור) צביה
אברמוב רחל   בקר (בן זאב) חסידה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בקר שמואל   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה
אברמוביץ נחמיה   ברואר יוסף   גרינברג יעקב יוסף
אגוזי (גולדשטיין) חרות   ברויטמן (וילסון) צפורה   גרפינקל (רוזן) רבקה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברכמן (הירשפלד) רחל   דה סואן יעקב יאפ
אוקסמן רפאל   ברנט (ברנשטיין) מתילדה   דהרי (טביב) פודה כספית
איזנבנד (חודורוב) אולגה   ברנפלד סטפה   דוברישמן בנימין
אייזן פישל פליקס   ברקוביץ ראובן   דודזון (ברשבסקי) רבקה
אנטין בן ציון   ג'מיל (ימיני) חממה   דודיס פנחס
אנטין (שוובסקי) חנה   גבין משה   דומנוביץ לאה
ארטן יצחק   גברון מוריס   דורון (דורוגויר) יוסף
אריה רפאל   גולדברג בנימין זאב   דייקן צבי הירש
ארנהיים אלברט   גולדנברג דבורה   דימנט שרה
אשכנזי אפרים   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   דרור פרימן (קורקוס) לאורה
בורוכוב רבקה   גורלסקי גדליהו   הובר מתניה
ביץ יצחק   גורפינקיל יוסף   הובר סעדיה
בלקין גרשון   גינזבורג בנימין בן   הלוי תמר