איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   ברניצקי אלכסנדר   דרור פרימן אליאל
אולינקי יצחק   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   הורוביץ הר ציון אליהו
אוסטשינסקי הרצל   ברניצקי (חזין) שרה   הירש (טרייזר) לילי
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ברקוביץ (טפר) טליה   הירש שמעון זיגפריד
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברקמן ליאון   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
איזנברג חנן לייב   ברשבסקי נפתלי   הלל ירמיהו
אייזן (פלץ) עדה   ג'דה שלמה סליימן   הנדלר (קדישביץ) בתיה
אייזנברג אסתר   גודמן סיידי   הרשקוביץ שמעון
אלוני (קלדרון) דינה   גולדשטיין שמואל   וילסון (אברוטין) מניה
אסא יוסף   גורביץ שלום   וילף אליעזר
אסא שושנה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   וינבאום זיסו
ארם יצחק   גיסין (פופקו) צביה   וינברג משה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גניסוצקי יפה   וינריב ישראל אריה
בומקולר שמחה   גרוס (טפר) שושנה   ויסברג זאב
ביביס יצחק   גרין יצחק   ויצברד אליפלט
בלקינד עכסה   גרינבלט (זלקינד) מלכה   זיגר שלמה
בן ברוך צבי   גרינברג יהושע   זייצוב (פילנסקי) צפורה
בן עמי (יודילוביץ) שם   גרמניק מנשה   זינר דוד
בקר (לוין) שרח   גרמניק שפרה שורה   זיסמן (שמוכר) שושנה
ברגר יהושע   דייויס (חומה) בכירה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה