איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   ברניצקי אלכסנדר   דרור פרימן אליאל
אולינקי יצחק   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   הורוביץ הר ציון אליהו
אוסטשינסקי הרצל   ברניצקי (חזין) שרה   הירש (טרייזר) לילי
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ברקוביץ (טפר) טליה   הירש שמעון זיגפריד
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברקמן ליאון   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
איזנברג חנן לייב   ברשבסקי נפתלי   הלל ירמיהו
אייזן (פלץ) עדה   ג'דה שלמה סליימן   הנדלר (קדישביץ) בתיה
אייזנברג אסתר   גודמן סיידי   הרשקוביץ שמעון
אלוני (קלדרון) דינה   גולדשטיין שמואל   וילף אליעזר
אסא יוסף   גורביץ שלום   וינבאום זיסו
אסא שושנה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   וינברג משה
ארם יצחק   גיסין (פופקו) צביה   וינריב ישראל אריה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גניסוצקי יפה   ויסברג זאב
בומקולר שמחה   גרוס (טפר) שושנה   ויצברד אליפלט
ביביס יצחק   גרין יצחק   זיגר שלמה
בלקינד עכסה   גרינבלט (זלקינד) מלכה   זייצוב (פילנסקי) צפורה
בן ברוך צבי   גרינברג יהושע   זינר דוד
בן עמי (יודילוביץ) שם   גרמניק מנשה   זיסמן (שמוכר) שושנה
בקר (לוין) שרח   גרמניק שפרה שורה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה
ברגר יהושע   דייויס (חומה) בכירה   זלסקי (בקר) לאה