איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי משה   בנארי איסר   דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   בק שלמה   דימנט (שניאור) חיה שינדל
אברמסון אברהם ראובן   ברדלאו (גינזבורג) יהודית   דיקמן (המבורגר) אילזה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ברוור אסתר   דרוקמן משה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ברוור מנחם   הלוי בנימין
אוקסמן זאב   ברויטמן נתן   הלוי נפתלי הירץ
אייזן גרשון   ברניצקי אלידע   הלמן (מצקין) בתיה
אלפרין זאב   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   הלמן מנדל מנחם
אמיתי נחמה   גודמן (גוטמן) אברהם   הנדלר חיים
אנגלברג מרדכי   גוטמן אליעזר אוטו   הרפז (פופל) שפרה
אסא (אריה) שרה   גורדון מרדכי   וויט (ויס) יהודה
ארנון ארגר ישראל   גטניו (קלדרון) פרחיה   וייס ארוין ישראל
בוברוביץ רחל   גיסין בנימין   וייס שרה
בוקסר לאה   גליקברג שושנה   וילנר אלטס
ביגלמן (בזר) צפורה   גלעדי בנימין   וינדמן אסתר
בידלובסקי יוסף   גפלה (קפרא) לאה   וינוקור דב
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   גפן אסתר עטל   וינשטיין (כץ) אסתר
בלקינד מאיר עתניאל   דוברובסקי נתן   ויסבורד בוריס
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   דוברישמן שרה   וקסלמן (פרנקל) חיה
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   דודזון אבישי   ורטהיים אפרים