איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קלדרון דוד   רוז'נסקי מרדכי   שלוי (שניידר) אליהו
קלורפיין ישראל   רוזנטל (צוקרמן) בתיה בוזיה   שלמוביץ ברכה
קנר שמואל   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר   שלמון (סלומון) אברהם
קרון מינה   רוטנשטיין אברהם פיליפ   שמרלינג (פופל) מרים
קריינין אברהם   ריבקינד חיים   שנרפ שנהב אריה ליאו
קריינין (ניימן) יוכבד   ריסל מיכאל   שפירא יהודה לייב
קרנר (אלוין) אבינעם   שוורצמן אודיל   שר רוברט אדוארד
קרנר (הלל) שרה   שוסטר (קליבנסקי) רחל   תמרי בן ציון
רובאס מחלוף   שטאל (יודלביץ) דבורה   תפוח משה