איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אברמוביץ צבי יעקב   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה
אברמסון אידה   בן עמי (דטילצויג) רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וישנבסקי משה
אוסטרוויל משה מונק   בקר ניסן   וכסלר ישראל
אופנהיים סלה   בראון מנפרד מרדכי   ולד אליעזר
אחיטוב אביגדור נטע   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ורנץ חנה
אייזן מאיר   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
אייזנברג נחמן   גוטליב (פישצנר) שפרה   זיזובי (לוי) שרה
איכילוב משה   גולדנברג (פרייס) אסתר   זינגר ברוך
אלמליח ליאון   גוליק (ביבר) שרה   זינגר (גוליגר) גיזל
אסא אהרון הנרי   גונדלמן אברהם   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
אסא סנטו   גורדון פסח   חזין דוד
בארי אברהם אבי   גורדון (קירז'נר) רבקה   חיריק (חג'בי) מרים
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גינזבורג צבי הרי   טביב אמנה
בוקס מיכאל   גרינברג אלתר   טיכמן יהודה
בכר (מילר) מרים   דומנוביץ משה   יוחמוביץ אסתר
בלאושטיין אורי   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יושע (פרדו) אסתר
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דן רבקה   יעבץ (ברמן) אסתר
בן יוסף משה   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   יעבץ זוסמן זיגה