איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן עמי רחל   הר און (טפר) מרים
אברמוביץ צבי יעקב   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וינר נחה
אברמסון אידה   בקר ניסן   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בראון מנפרד מרדכי   וישנבסקי משה
אוסטרוויל משה מונק   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   וכסלר ישראל
אופנהיים סלה   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
אחיטוב אביגדור נטע   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ מרים מניה
אייזן מאיר   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אייזנברג נחמן   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
איכילוב משה   גונדלמן אברהם   זינגר גיזל
אלמליח ליאון   גורדון פסח   חזין דוד
אסא אהרון הנרי   גורדון (קירז'נר) רבקה   חיריק (חג'בי) מרים
אסא סנטו   גינזבורג צבי הרי   טיכמן יהודה
בארי אברהם אבי   גרינברג אלתר   יוחמוביץ אסתר
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   דומנוביץ משה   יושע (פרדו) אסתר
בוקס מיכאל   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יעזיקוף שפרה
בכר (מילר) מרים   דן רבקה   יפת (שיינס) משה
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   הברפלד דבורה גרטה   ישורון (יאפו) מרים
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   כהן יהושע
בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה   כספי טובה