איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן עמי רחל   וינר נחה
אברמוביץ צבי יעקב   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אברמסון אידה   בקר ניסן   וישנבסקי משה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   וכסלר ישראל
אוסטרוויל משה מונק   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
אופנהיים סלה   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ מרים מניה
אחיטוב אביגדור נטע   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אייזן מאיר   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
אייזנברג נחמן   גונדלמן אברהם   זינגר גיזל
איכילוב משה   גורדון פסח   חזין דוד
אלמליח ליאון   גורדון (קירז'נר) רבקה   חיריק (חג'בי) מרים
אסא אהרון הנרי   גינזבורג צבי הרי   טיכמן יהודה
אסא סנטו   דומנוביץ משה   יוחמוביץ אסתר
בארי אברהם אבי   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יושע (פרדו) אסתר
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   דן רבקה   יעזיקוף שפרה
בוקס מיכאל   הברפלד דבורה גרטה   יפת (שיינס) משה
בכר (מילר) מרים   הוברמן חנה   ישורון (יאפו) מרים
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   כהן יהושע
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלל דבורה   כספי טובה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   הר און (טפר) מרים   כספי יואל