איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דן רבקה
אברמוביץ צבי יעקב   בן יוסף משה   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה
אברמסון אידה   בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אוברלנדר שרה   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בן עמי (דטילצויג) רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אוסטרוויל משה מונק   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   ויסברג אריה
אופנהיים סלה   בקר ניסן   וישנבסקי משה
אחיטוב אביגדור נטע   בראון מנפרד מרדכי   וכסלר ישראל
אייזן מאיר   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ולד אליעזר
אייזנברג נחמן   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
איכילוב משה   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
אלמליח ליאון   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אסא אהרון הנרי   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
אסא סנטו   גונדלמן אברהם   זינגר (גוליגר) גיזל
אפרת שושנה   גורדון פסח   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בארי אברהם אבי   גורדון (קירז'נר) רבקה   חזין דוד
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גינזבורג צבי הרי   חיריק (חג'בי) מרים
בוקס מיכאל   גרינברג אלתר   טביב אמנה
בכר (מילר) מרים   דומנוביץ משה   טיכמן יהודה
בלאושטיין אורי   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יוחמוביץ אסתר