איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בלאושטיין אורי   דייקן (רפפורט) שפרה חיה
אברמוביץ צבי יעקב   בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דן רבקה
אברמסון אידה   בן יוסף משה   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה
אוברלנדר שרה   בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה
אוסטרוויל משה מונק   בן עמי (דטילצויג) רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אופנהיים סלה   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   ויסברג אריה
אחיטוב אביגדור נטע   בקר ניסן   וישנבסקי משה
איזנשטיין אברהם   בראון מנפרד מרדכי   וכסלר ישראל
אייזן מאיר   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ולד אליעזר
אייזנברג נחמן   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
איכילוב משה   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
אלמליח ליאון   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אסא אהרון הנרי   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
אסא סנטו   גונדלמן אברהם   זינגר (גוליגר) גיזל
אפרת שושנה   גורדון פסח   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בארי אברהם אבי   גורדון (קירז'נר) רבקה   חזין דוד
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גינזבורג צבי הרי   חיריק (חג'בי) מרים
בוקס מיכאל   גרינברג אלתר   טביב אמנה
בכר (מילר) מרים   דומנוביץ משה   טיכמן יהודה