איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן עמי רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אברמוביץ צבי יעקב   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וישנבסקי משה
אברמסון אידה   בקר ניסן   וכסלר ישראל
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
אוסטרוויל משה מונק   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ מרים מניה
אופנהיים סלה   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אחיטוב אביגדור נטע   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
אייזן מאיר   גונדלמן אברהם   זינגר גיזל
אייזנברג נחמן   גורדון פסח   חזין דוד
איכילוב משה   גורדון (קירז'נר) רבקה   חיריק (חג'בי) מרים
אלמליח ליאון   גינזבורג צבי הרי   טיכמן יהודה
אסא אהרון הנרי   דומנוביץ משה   יוחמוביץ אסתר
אסא סנטו   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יושע (פרדו) אסתר
בארי אברהם אבי   דן רבקה   יעזיקוף שפרה
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   הברפלד דבורה גרטה   יפת (שיינס) משה
בוקס מיכאל   הוברמן חנה   ישורון (יאפו) מרים
בכר (מילר) מרים   הלוי קראוני שושנה שמעה   כהן יהושע
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   הלל דבורה   כספי טובה
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הר און (טפר) מרים   כספי יואל
בן עמי (יודילוביץ) חירם   וינר נחה   לובצקי אלטה