איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אברמוביץ צבי יעקב   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הס (הוברמן) חנה
אברמסון אידה   בן עמי (דטילצויג) רחל   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   ויסברג אריה
אוסטרוויל משה מונק   בקר ניסן   וישנבסקי משה
אופנהיים סלה   בראון מנפרד מרדכי   וכסלר ישראל
אחיטוב אביגדור נטע   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   ולד אליעזר
אייזן מאיר   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ורנץ חנה
אייזנברג נחמן   גוטליב (פישצנר) שפרה   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
איכילוב משה   גולדנברג (פרייס) אסתר   זיזובי (לוי) שרה
אלמליח ליאון   גוליק (ביבר) שרה   זינגר ברוך
אסא אהרון הנרי   גונדלמן אברהם   זינגר (גוליגר) גיזל
אסא סנטו   גורדון פסח   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בארי אברהם אבי   גורדון (קירז'נר) רבקה   חזין דוד
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גינזבורג צבי הרי   חיריק (חג'בי) מרים
בוקס מיכאל   גרינברג אלתר   טביב אמנה
בכר (מילר) מרים   דומנוביץ משה   טיכמן יהודה
בלאושטיין אורי   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יוחמוביץ אסתר
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דן רבקה   יושע (פרדו) אסתר
בן יוסף משה   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   יעבץ (ברמן) אסתר