איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן עמי רחל   הר און (טפר) מרים
אברמוביץ צבי יעקב   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וינר נחה
אברמסון אידה   בקר ניסן   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   וישנבסקי משה
אוסטרוויל משה מונק   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   וכסלר ישראל
אופנהיים סלה   גוטליב (פישצנר) שפרה   ורנץ חנה
אחיטוב אביגדור נטע   גולדנברג (פרייס) אסתר   זוסמנוביץ מרים מניה
אייזן מאיר   גוליק (ביבר) שרה   זיזובי (לוי) שרה
אייזנברג נחמן   גונדלמן אברהם   זינגר ברוך
איכילוב משה   גורדון פסח   זינגר גיזל
אלמליח ליאון   גורדון (קירז'נר) רבקה   חזין דוד
אסא אהרון הנרי   גינזבורג צבי הרי   חיריק (חג'בי) מרים
אסא סנטו   גרינברג אלתר   טיכמן יהודה
בארי אברהם אבי   דומנוביץ משה   יוחמוביץ אסתר
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   יושע (פרדו) אסתר
בוקס מיכאל   דן רבקה   יעזיקוף שפרה
בכר (מילר) מרים   הברפלד דבורה גרטה   יפת (שיינס) משה
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   הוברמן חנה   ישורון (יאפו) מרים
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   כהן יהושע
בן עמי (יודילוביץ) חירם   הלל דבורה   כספי טובה