איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בלאושטיין אורי   גרינברג אלתר
אברמוביץ צבי יעקב   בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דומנוביץ משה
אברמסון אידה   בן יוסף משה   דייקן (רפפורט) שפרה חיה
אוברלנדר שרה   בן יעקב (שוסטר) מאיר   דן רבקה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   בן לולו סעיד   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה
אוסטרוויל משה מונק   בן עמי (יודילוביץ) חירם   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אופנהיים סלה   בן עמי (דטילצויג) רחל   הס (הוברמן) חנה
אחיטוב אביגדור נטע   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וינר (ברוכשטיין) נחמה
איזנשטיין אברהם   בקר ניסן   ויסברג אריה
אייזן מאיר   בראון מנפרד מרדכי   וישנבסקי משה
אייזנברג נחמן   ברדיצבסקי (הורביץ) שושנה   וכסלר ישראל
איכילוב משה   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ולד אליעזר
אלמליח ליאון   גוטליב (פישצנר) שפרה   ורנץ חנה
אסא אהרון הנרי   גולדנברג (פרייס) אסתר   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
אסא סנטו   גוליק (ביבר) שרה   זיזובי (לוי) שרה
אפרת שושנה   גונדלמן אברהם   זינגר ברוך
בארי אברהם אבי   גורדון פסח   זינגר (גוליגר) גיזל
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   גורדון (קירז'נר) רבקה   חוטורי (חוטורצקי) ראובן
בוקס מיכאל   גינזבורג צבי הרי   חזין דוד
בכר (מילר) מרים   גלבינסקי לייבוש אריה   חיריק (חג'בי) מרים