איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   בקנר (אבולעפיה) יעל   הורביץ עברית-חיה
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בקר אליעזר   הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה
אוסטשינסקי אפרים   ברדיצבסקי יעקב   הילזנרט משה מקס
אופה מחלוף   ברניצקי בנימין   הילזנרט (צויבל) תמר נטי
אוצפ (קפלן) יוכבד   ברניצקי (דייב) עמינדב   הלוי חיים יהושע
אושרוב משה   גולדברג (צנג) טובה   הלל דבורה
איזנבנד ליאון יהודה   גולדברג צבי   הלפרין (גרינשפון) ג'ניה
אלטר פנחס   גולדוסר גניה   וארון משה
אלתר חיים   גולדנברג אברהם   וילנר טובה
אניספלד צבי הירש   גולדשטיין עמנואל   וילסון יעקב ג'ק
בודניק בלה   גונדלמן (גפן) יפה   ויסמן מרים
ביחובסקי (אולינקי) צפורה   גליקברג דוד בעריל   ולד יחיאל
בירמן מנחם   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   ולרויק נחמה
בכרך מרדכי   גרובס (פירסט) טובה   וקסלמן ישראל
בלבן אליעזר   גריידי אברהם   זבודיבקר יהושע
בלוך (פינברג) דורה   גרפינקל ז'ק יעקב   זהבי (זיבלין) אפרים
בן עמי (יודילוביץ) חובב   דודזון (ריבקס) אידה   זינגר אהרון
בן שמחון (עמיאל) שמחה   דייויס אליהו אליאס   זיפשטיין אלכסנדר
בן-בסט בנימין   האן (גורדון) סוניה   זלינגר שמואל
בק (צדיק) מרים   הורביץ הרצל   זלמנסון מרים