איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   בירמן יהודה   גורדון דוד לייב
אברמוביץ ראשי רחל   בלקינד מאירה   גלוזמן (ארביטמן) סימה
אברמסון טוביה   בלקינד (סגל) נחמה   גלוסקא סעדיה
אגוזי מרדכי יעקב   בן זאב שמואל   גליקברג רבקה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   בן צבי שמואל   גרשט נחמה
אהרוני (כהן) מרים   בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   דגן (דויטש) אברהם
אולינקי (שטימלר) אסתר   בראון אברהם   דובינסקי חנה
אולינקי יעקב   בראון (סקוהוף) יהודית סופי   דרובין (אושרוב) חיה
אופנהיים מנחם מנדל   ברנשטיין פיליפ   דרובין יוסף
אוצפ יצחק   ברס יעקב   דרובין (וינר) שרה
אורישביץ מרדכי   ברס מתיתיהו   הברפלד אליעזר לצי
אורישביץ (צוזמר) שושנה   ברשבסקי (סקס) טובה   הוברמן רות
איכילוב חיים   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   הלוי בן ציון
אלתר נחום   גוטגולד צפורה   הלוי (קליין) רחל
אנוקוב רבקה ריבה   גוטמן יהודה   הלוי קראוני מחלי
אנטין (גוטמן) רחל   גוטרמן מרים   וילסון אברהם אייבי
אריה רפאל חיים   גולדמן מוריס   וינברג אריה
ארליך יפה גניה   גולדמן (שיביץ) צפורה   וינשטיין אברהם
ביאליק יואל   גולדשטיין יעקב לייב   ולרויק יחיאל
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גוליק אריה   ופסי (שפירו) מרים