איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   בירמן יהודה   גורדון דוד לייב
אברמוביץ ראשי רחל   בלקינד מאירה   גלוזמן (ארביטמן) סימה
אברמסון טוביה   בלקינד (סגל) נחמה   גלוסקא סעדיה
אגוזי מרדכי יעקב   בן זאב שמואל   גליקברג רבקה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   בן צבי שמואל   גרשט נחמה
אהרוני (כהן) מרים   בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   דובינסקי חנה
אולינקי (שטימלר) אסתר   בראון אברהם   דרובין (אושרוב) חיה
אולינקי יעקב   בראון (סקוהוף) יהודית סופי   דרובין יוסף
אופנהיים מנחם מנדל   ברנשטיין פיליפ   דרובין (וינר) שרה
אוצפ יצחק   ברס יעקב   הברפלד אליעזר לצי
אורישביץ מרדכי   ברס מתיתיהו   הוברמן רות
אורישביץ (צוזמר) שושנה   ברשבסקי (סקס) טובה   הלוי בן ציון
איכילוב חיים   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   הלוי (קליין) רחל
אלתר נחום   גוטגולד צפורה   הלוי קראוני מחלי
אנוקוב רבקה ריבה   גוטמן יהודה   וילסון אברהם אייבי
אנטין (גוטמן) רחל   גוטרמן מרים   וינברג אריה
אריה רפאל חיים   גולדמן מוריס   וינשטיין אברהם
ארליך יפה גניה   גולדמן (שיביץ) צפורה   ולרויק יחיאל
ביאליק יואל   גולדשטיין יעקב לייב   ופסי (שפירו) מרים
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גוליק אריה   זוסמן אסתר