איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטינבך משה דב   שרעבי יששכר   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שייר מינה   שרעבי מרים   שרקון יוסף שאול
שקולניק (פוחצ'בסקי) יעל   שרעבי נתן    
שרעבי אסתר   שרף ארנה