איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ריסקין רחל   שקולניק (פוחצ'בסקי) יעל   שרף ארנה
רפפורט אברהם ארתור   שרעבי אסתר   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שובלי (בן שלום) משה   שרעבי יששכר   שרקון יוסף שאול
שטינבך משה דב   שרעבי מרים    
שייר מינה   שרעבי נתן