איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ברדן (בק) אסתר   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי
אביוב (אברמוב) אסתר   ברכמן יעקב   דימנט (פרייס) בלומה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ברניצקי יצחק   דמארי גזאל אילה
אברמוביץ שלמה   גדסי (בן אפרים) חיים   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברמסון יעקב   גוטגולד יעקב   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   גוטהילף (ניימן) שלומית   דנציגר קרון יעקב נחום
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גוטהילף שלמה   דנקנר משה
אלכמיסטר פאני   גולדברג בן ציון   הולצר רבקה
אפרים (חממי) שמחה   גולדברג שמואל   הלוי (לוין) יעקב
אקוה (ג'דה) שרה   גולדמן יהושע   הלל (פרידלנד) שרה
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   גולדמן מנחם מקס   הר און (רינהרץ) זאב
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   גורדון אברהם   הרמן (שקולר) שרה
בירנבוים אברהם   גינדי (כדריה) שרה   וינברג ריבה
בלי שושנה   גלוזמן דב ברל   וינדמן משה
בלקינד (סגל) חביבה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   זיגר סמי שמואל
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   גניסוצקי זאב   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גרזובסקי גור עמיהוד   חיריק שלום
בנימיני (אנוקוב) רחל   דברה מזל   טויבר (ברמן) קלרה
בק צבי   דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   טויבר שלמה
בקר אריה   דודזון מרים   טולמצקי (ויסר) טובה