איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   בק צבי   דברה מזל
אביוב (אברמוב) אסתר   בקר אריה   דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ברדן (בק) אסתר   דודזון מרים
אברמוביץ שלמה   ברכמן יעקב   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי
אברמסון יעקב   ברניצקי יצחק   דימנט (פרייס) בלומה
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   גדסי (בן אפרים) חיים   דמארי גזאל אילה
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גוטגולד יעקב   דמול (נהה) אהובה
אלכמיסטר פאני   גוטהילף (ניימן) שלומית   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אפרים (חממי) שמחה   גוטהילף שלמה   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אקוה (ג'דה) שרה   גולדברג בן ציון   דנציגר קרון יעקב נחום
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   גולדברג שמואל   דנקנר משה
בזר צבי   גולדמן יהושע   הולצר (בריניצר) רבקה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   גולדמן מנחם מקס   הלוי (לוין) יעקב
בירנבוים אברהם   גורדון אברהם   הלל (פרידלנד) שרה
בלי שושנה   גינדי (כדריה) שרה   המבורגר מלכה
בלקינד (סגל) חביבה   גל שמואל   הר און (רינהרץ) זאב
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   גלוזמן דב ברל   הרמן (שקולר) שרה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   וינברג ריבה
בנימיני (אנוקוב) רחל   גניסוצקי זאב   וינדמן משה
בנק יפה   גרזובסקי גור עמיהוד   זיגר סמי שמואל