איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ברכמן יעקב   דמארי גזאל אילה
אביוב (אברמוב) אסתר   ברניצקי יצחק   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   גדסי (בן אפרים) חיים   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אברמוביץ שלמה   גוטגולד יעקב   דנציגר קרון יעקב נחום
אברמסון יעקב   גוטהילף (ניימן) שלומית   דנקנר משה
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   גוטהילף שלמה   הולצר רבקה
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גולדברג בן ציון   הלוי (לוין) יעקב
אפרים (חממי) שמחה   גולדברג שמואל   הלל (פרידלנד) שרה
אקוה (ג'דה) שרה   גולדמן יהושע   הר און (ריינהרץ) זאב
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   גולדמן מנחם מקס   הרמן (שקולר) שרה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   גורדון אברהם   וינברג ריבה
בירנבוים אברהם   גינדי (כדריה) שרה   וינדמן משה
בלי שושנה   גלוזמן דב ברל   זיגר סמי שמואל
בלקינד (סגל) חביבה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   גניסוצקי זאב   חיריק שלום
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גרזובסקי גור עמיהוד   טויבר (ברמן) קלרה
בנימיני (אנוקוב) רחל   דברה מזל   טויבר שלמה
בק צבי   דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   טולמצקי (ויסר) טובה
בקר אריה   דודזון מרים   טומקין ישראל
ברדן (בק) אסתר   דימנט (פרייס) בלומה   טופורובסקי אהרון