איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי יהוד (שרעבי) רחל   גליקברג ישראל   טולמצקי זלמן
איכילוב אברהם   גניס (ליטבק) שושנה   טלר שלום
איכילוב רחל   גרא (אלטשולר) יהודית   ידלין רחל
אקוה (מוסאל ידומי) יונה חממה   דודזון יואב   יודילוביץ ישבעם
בודניק זאב   דיקמן ארתור אברהם   יודילוביץ עמוס
בוקסר זלמן סולומון   דרובין אליעזר   יוסיפון (גורלניק) מניה
בלוטין (בוליטין) הינדה   הובר (דרייפוס) סוזנה   יזרעאל צבי
בלומברג אריה   הוניג (ניסמון) חנה   ינובסקי הינדה
בלקינד איתן   הירשליר רחל   כצלר נחום
בן הריאל פריידה   הכהן דוד   לואיס (קרסר) לאה
בנימיני חיים   הכהן (שוורץ) יהודית אדית   לוין (כהאן) חנה
ברס אברהם   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   לוין צפורה
גוטמן בתיה בסי   הלל ישעיהו   מאייר חנוך
גוטרמן יעקב   הלפרין (סימינובסקי) זמירה   מאירוביץ בר כוכבא
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה   הרמן דוד   מאירוביץ (לוין) רחל
גולדנברג משה מוסה   ופסי רפאל   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב
גולדשטיין אלקה   ורשבסקי אליהו   מורך אברהם
גולדשמיט יוסף   חומה (וולפינזון) סטלה   מורך דבורה
גורה (פקר) שושנה   חרובי (בוקסר) שמואל   מימון אהרן
גלוסקא (פנחס) סעידה   טביב (מזרחי) רחל   מימון יפה ג'מילה