איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה (בכר) אסתר   גומולקה רבקה   זייצוב אברהם
אברמוב אברהם ביקו   גלויבמן (כץ) רחל   חביב (לובמן) זרובבל
אברמוביץ אריה ליב   גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   חוברה צבי
אגרנט (כהן) חיה לאה   גפן דב   יודלביץ אבשלום
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   דיסטנפלד דוד   יעקובי (ורשאואר) הרטה
אוברמן דב   דן גבריאל   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב
אופנהיים טניה   דרובין חננאל   כהן שרה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   הוניג מרדכי   כנר (ברקוביץ) סוניה
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   לוין מיכאל
ארקין יוסף   הכהן הלל   ליטוינסקי ריימונד
בית הלחמי (קומרוב) דוד   הס יוסף   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   וולפסון שפרה   לשם (הורביץ) שולמית
בן ברוך טוביה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   מרקוס זליג
בן דוד (דוכובני) יצחק   וילנר קלרה חיה   נואה רוזה
בן כהן (פריזנט) צבי   וינר שבע   סיטקוב (טרכטנברג) חנה
בן שחר (משתילים) שאול   ויסמן (פיין) שולמית   פוחצ'בסקי אביחיל
בנימיני (גורדון) נחמה   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   פינברג חיים
ברוק חיים שאול   ז'בוטינסקי משה   פישלזון שמואל
ג'מאזה תימני   זאיק לאה לייקה   פלדמן יוסף יעקב
גוטמן מאיר יוסף   זוסמנוביץ יצחק   פרבר יעקב