איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה (בכר) אסתר   דיסטנפלד דוד   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב
אברמוב אברהם ביקו   דן גבריאל   כהן שרה
אברמוביץ אריה ליב   דרובין חננאל   לוין מיכאל
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   הוניג מרדכי   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
אוברמן דב   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   לשם (הורביץ) שולמית
אופנהיים טניה   וולפסון שפרה   מרקוס זליג
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   וילנר (וילנאי) יונה זאב   סיטקוב (טרכטנברג) חנה
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   וילנר קלרה חיה   פוחצ'בסקי אביחיל
בית לחמי (קומרוב) דוד   וינר שבע   פינברג חיים
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   ויסמן (פיין) שולמית   פישלזון שמואל
בן ברוך טוביה   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   פלדמן יוסף יעקב
בן דוד (דוכובני) יצחק   ז'בוטינסקי משה   פרבר יעקב
בן כהן (פריזנט) צבי   זאיק לאה לייקה   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
בן שחר (משתילים) שאול   זוסמנוביץ יצחק   ציגלרויט יעקב לייב
בנימיני (גורדון) נחמה   זייצוב אברהם   צלליכין (מוסאיוף) חנה
ג'מאזה תימני   חביב (לובמן) זרובבל   קום יהודה לייב
גוטמן מאיר יוסף   חוברה צבי   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
גלויבמן (כץ) רחל   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   קיפניס לוין
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   יודלביץ אבשלום   קריצמן דב
גפן דב   יעקובי (ורשאואר) הרטה   קרצ'בסקי גרציה חנה