איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה (בכר) אסתר   דן גבריאל   כהן שרה
אברמוב אברהם ביקו   דרובין חננאל   לוין מיכאל
אברמוביץ אריה ליב   הוניג מרדכי   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   לשם (הורביץ) שולמית
אוברמן דב   וולפסון שפרה   מרקוס זליג
אופנהיים טניה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   סיטקוב (טרכטנברג) חנה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   וילנר קלרה חיה   פוחצ'בסקי אביחיל
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   וינר שבע   פינברג חיים
בית לחמי (קומרוב) דוד   ויסמן (פיין) שולמית   פישלזון שמואל
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   פלדמן יוסף יעקב
בן ברוך טוביה   ז'בוטינסקי משה   פרבר יעקב
בן כהן (פריזנט) צבי   זאיק לאה לייקה   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
בן שחר (משתילים) שאול   זוסמנוביץ יצחק   פרשקובסקי שושנה
בנימיני (גורדון) נחמה   זייצוב אברהם   ציגלרויט יעקב לייב
ג'מאזה תימני   חביב (לובמן) זרובבל   צלליכין (מוסאיוף) חנה
גוטמן מאיר יוסף   חוברה צבי   קום יהודה לייב
גלויבמן (כץ) רחל   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   קיפניס לוין
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   יודלביץ אבשלום   קריצמן דב
גפן דב   יעקובי (ורשאואר) הרטה   קרצ'בסקי גרציה חנה
דיסטנפלד דוד   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב   רוזי (טביב) סעידה