איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה (בכר) אסתר   דן גבריאל   כהן שרה
אברמוב אברהם ביקו   דרובין חננאל   לוין מיכאל
אברמוביץ אריה ליב   הוניג מרדכי   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   הורביץ (קרישבסקי) רבקה   לשם (הורביץ) שולמית
אוברמן דב   וולפסון שפרה   מרקוס זליג
אופנהיים טניה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   סיטקוב (טרכטנברג) חנה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   וילנר קלרה חיה   פוחצ'בסקי אביחיל
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   וינר שבע   פינברג חיים
בית לחמי (קומרוב) דוד   ויסמן (פיין) שולמית   פישלזון שמואל
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   ושיץ (אפשטיין) חנה אנה   פלדמן יוסף יעקב
בן ברוך טוביה   ז'בוטינסקי משה   פרבר יעקב
בן כהן (פריזנט) צבי   זאיק לאה לייקה   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
בן שחר (משתילים) שאול   זוסמנוביץ יצחק   ציגלרויט יעקב לייב
בנימיני (גורדון) נחמה   זייצוב אברהם   צלליכין (מוסאיוף) חנה
ג'מאזה תימני   חביב (לובמן) זרובבל   קום יהודה לייב
גוטמן מאיר יוסף   חוברה צבי   קיפניס לוין
גלויבמן (כץ) רחל   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   קריצמן דב
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   יודלביץ אבשלום   קרצ'בסקי גרציה חנה
גפן דב   יעקובי (ורשאואר) הרטה   רוזי (טביב) סעידה
דיסטנפלד דוד   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב   רוזנמן (רודיך) רבקה