איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פישר משה   קליפר (אאורבך) סלי   רוחה זהבה קזיל
פלסקי (קזושנר) חוה   קמפינסקי משה   רטנר אליעזר
פפירמייסטר אליסף   קריבינס (אברמסון) טסי   שטמפפר (הלל) הינדה פנינה
פקולה (גרינברג) רחל   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה   שלומוביץ (לוצקי) חיה
פרוסקובר אברהם   קרלן פרץ   שליט מרדכי מקסימיליאן
פריאלניק שיינה רחל   קרקובסקי אשר ברוך   שפינר ליאון אריה
קזושנר אהרון   רוזן אלישיב דב    
קירז'נר יצחק   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה