איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פישר משה   קירז'נר יצחק   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה
פלסקי (קזושנר) חוה   קליפר (אאורבך) סלי   רוחה זהבה קזיל
פפירמייסטר אליסף   קמפינסקי משה   רטנר אליעזר
פקולה (גרינברג) רחל   קריבינס (אברמסון) טסי   שטמפפר (הלל) הינדה פנינה
פרוסקובר אברהם   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה   שלומוביץ (לוצקי) חיה
פריאלניק שיינה רחל   קרלן פרץ   שליט מרדכי מקסימיליאן
קזושנר אהרון   רוזן אלישיב דב   שפינר ליאון אריה