איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עוזי יוסף   קזושנר אהרון   רוזן אלישיב דב
פוחצ'בסקי עשהאל   קירז'נר יצחק   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה
פולני יחיאל   קלדרון חיים   רוחה זהבה קזיל
פישר משה   קליפר (אאורבך) סלי   רטנר אליעזר
פלסקי (קזושנר) חוה   קמפינסקי משה   שטמפפר (הלל) הינדה פנינה
פפירמייסטר אליסף   קריבינס (אברמסון) טסי   שלומוביץ (לוצקי) חיה
פקולה (גרינברג) רחל   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה   שליט מרדכי מקסימיליאן
פרוסקובר אברהם   קרלן פרץ   שפינר ליאון אריה
פריאלניק שיינה רחל   קרקובסקי אשר ברוך