איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   גרא (קרישבסקי) גרו   טוליפמן (זינגר) שפרה
אבידר (פאפו) יונה   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   טלר משה
אברמוביץ (זינגר) לאה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   יזרעאל טילה תהילה
אוליבנבוים (כהן) מרים   דברה מזל   יפה תמה
אנוקוב יצחק   דודזון רוזה   כהן זכריה יחיא
אפשטיין דב   דימנט אברהם יוסף   לוי אסתר
ארמון (גרבורג) שאול   הדה אלברט   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה
בלוך (טוליפמן) שרה   הולצר פנחס פאול   מכנס גד
ברניצקי שמעון   הולצר קרל דוד   מרגלית דוד
ברנשטיין ויליאם   הורביץ דוד   מרקוס פטר הימן
גבירץ (ארליך) אלקה   הירשברוך פרץ   סגל יחיאל
גולדנברג מאיר וולף   הכהן גולדשטיין אלכסנדר   סדומסקי נחום
גולדנברג (בגין) צפורה   הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   סולימן ישראל
גולדשטיין שלמה   וינברג אלחנן   סיבהי יוסף
גורדון משה   וינברג שליט מלכה   סיקוף אלחנן קוליה
גורדון ראובן יוסף   וישקין צילה   ספקטור מאיר
גינדי עזרא   חביב (לוין) שולמית   ספקטור (אברמסון) פסיה
גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   חיטרוש האדיה   עוזי יוסף
גליקברג אדליה   טביב שלום   פוחצ'בסקי עשהאל
גפן אליהו   טביב (יוסף) שמחה   פולני יחיאל