איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה רפאל חיים   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   חביב (לוין) שולמית
אבידר (פאפו) יונה   גליקברג אדליה   חיטרוש האדיה
אברמוביץ (זינגר) לאה   גפן אליהו   טביב שלום
אוליבנבוים (כהן) מרים   גרא (קרישבסקי) גרו   טביב (יוסף) שמחה
אטרי בדריה   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   טוליפמן (זינגר) שפרה
אנוקוב יצחק   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   טלר משה
אפשטיין דב   דברה מזל   יזרעאל טילה תהילה
ארמון (גרבורג) שאול   דודזון רוזה   יפה תמה
בוסי עובדיה   דימנט אברהם יוסף   כהן זכריה יחיא
בלוך (טוליפמן) שרה   הדה אלברט   לוי אסתר
ברניצקי שמעון   הולצר מרתה   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה
ברנשטיין ויליאם   הולצר פנחס פאול   מכנס גד
גבירץ (ארליך) אלקה   הולצר קרל דוד   מרגלית דוד
גודעי מסעודה שרה   הורביץ דוד   מרקוס פטר הימן
גולדנברג מאיר וולף   הירשברוך פרץ   סגל יחיאל
גולדנברג (בגין) צפורה   הכהן גולדשטיין אלכסנדר   סדומסקי נחום
גולדשטיין שלמה   הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   סולימן ישראל
גורדון משה   וינברג אלחנן   סיבהי יוסף
גורדון ראובן יוסף   וינברג שליט מלכה   סיקוף אלחנן קוליה
גינדי עזרא   וישקין צילה   ספקטור מאיר