איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   הימן שמואל סם   ליבונטין אליהו
אוירבך בלומה   ויגודסקי (דודזון) פסיה   לנדה (ברלינגר) רחל
אורשר פיבל   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   מבורך (אוסטרובסקי) משה
אשכנזי אסתר   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מזרחי (בן זכריה) מנחם
בובשובר שמואל   זק (פידלמן) נחמה חומה   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
בונדר (גרינבלט) מרים   חומה יעקב   מלמד (גורביץ) חסיה
בוסל חיותה   חיסין (חשין) יצחק   מנחם בן זכריה
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   יעקבזון (פרס) עלקי איטה יפה   מרגלית (מרגוליס) דוד
בלומברג יוסף   יעקובי וולטר   משאט יהודה
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   יעקובי שאול   נובופרוצקי בנימין
ברושה (הכהן) דינה   יפה (קירשון) שיינה   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
ג'מילי יוסף   כהן מאיר   נימקובסקי זלמן
גולני (זייד) שולמית   כהן מאיר נחמיה   סימן טוב רפאל
גלובמן יצחק   כהן נעמי   ספקטור מאיר
גלזר (ברוורמן) דובה   כהן קגן מרדכי   פדרליין (יפה) רלה
גרשברג (צלליכין) אלישבע   כהנוב (זינגר) חסידה   פוחצ'בסקי עמינדב
דן אברהם אלפרד   כנר יעקב   פינברג (כצלר) חנה
דן (נויפלד) מרגוט   לדיזנסקי (פינשטיין) נעמי   פירסט ולטר צדוק
הורביץ אבינועם   לובמן יעקב   פישר יוסף
הימן ישראל   לזרוב משה   פלברט (צ'רנוב) תמר