איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב נפתלי   זוסמנוביץ שרגא פיביל   פרסוב (הולמן) פועה
אופנהיימר בנימין   זינגרמן (הלוי) צ'רנה   קביסניק שמחה
אליזוב (שווילי) לובה   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   קוטורקוף בילה
אנטין יהושע   זרחי ישעיה   קושניר שמואל
אפשטיין מקס מרדכי   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   קליבנוב יעקב
ארבל (מאירוביץ) לאה   טביב (שרעבי) שולמית סלמה   קרון לובה אהובה
אתיאל איטה   טופורובסקי איזודור   קרצ'בסקי דוד
בוקסר חרובי ליב אריה   יודלביץ יעקב   רבינוביץ חיים יצחק
בק (שטרן) פראדל-פרידה   כהנסקי עדינה   רוזנבאום טוני
ברניצקי (טוליפמן) רבקה   לוי (סיסרו) גרציה   רוחימוביץ ברכה בוניה
גבירץ נחמיה   לוי מקס   רטנר ישראל
גולדברג דינה דבורה   לנדקר (נויבורגר) הדויג   ריכטר רחל
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   מורבין יעקב   שוכמן לאה
גינזבורג צבי הירש   מורבין (בובשובר) מניה   שוכמן צבי
דומבק חנה   מורוצניק (פינברג) אידה   שיף מאיר
דמארי יחיא זכריה   מזרחי אסתר   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה
הורביץ אמנון   מרקוס פרל   שפירא רחל
וילבוש (פינברג) שושנה   נוישטדט משה יעקב   שרעבי חנה
ויס יצחק   סולימן יצחק    
זוסמן יונה יענטי   פוסיצ'לסקי ברנרד