איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב נפתלי   זוסמן יונה יענטי   סולימן יצחק
אופנהיימר בנימין   זוסמנוביץ שרגא פיביל   פוסיצ'לסקי ברנרד
אליזוב (שווילי) לובה   זינגרמן (הלוי) צ'רנה   פרסוב (הולמן) פועה
אנטין יהושע   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   קביסניק שמחה
אפשטיין מקס מרדכי   זרחי ישעיה   קוטורקוף בילה
ארבל (מאירוביץ) לאה   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   קושניר שמואל
אתיאל איטה   טביב (שרעבי) שולמית סלמה   קליבנוב יעקב
בוקסר חרובי ליב אריה   טופורובסקי איזודור   קרון לובה אהובה
בק (שטרן) פראדל-פרידה   יודלביץ יעקב   קרצ'בסקי דוד
ברניצקי (טוליפמן) רבקה   כהנסקי עדינה   רבינוביץ חיים יצחק
גבירץ נחמיה   לוי (סיסרו) גרציה   רוזנבאום טוני
גולדברג דינה דבורה   לוי מקס   רוחימוביץ ברכה בוניה
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   לנדקר (נויבורגר) הדויג   רטנר ישראל
גינזבורג צבי הירש   מורבין יעקב   ריכטר רחל
דומבק חנה   מורבין (בובשובר) מניה   שוכמן לאה
דמארי יחיא זכריה   מורוצניק (פינברג) אידה   שוכמן צבי
הורביץ אמנון   מזרחי אסתר   שיף מאיר
וילבוש (פינברג) שושנה   מרקוס פרל   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה
ויס יצחק   נוישטדט משה יעקב   שרעבי חנה