איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   ויגודסקי אליהו פנחס   ניימן ישראל
אברמסון אריה   וינברג יעקב   סלומון (שכטר) שרה
אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   וינברג מניה-מיכלה   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
אפרים שאול   וינצויג רפאל   סניור פלורה
אריה ניסים   ויסמן יעקב   עומסי (בן שלום) עובדיה
בוטנרו טובה   זלוטשינקא רחל   פוגל מנחם מנדל
בורלא יהודה   זלצמן צבי   פניק (ניימן) מרים
בכר דוד   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   פפירמייסטר יהודית
בסקינד יעקב   חדג'י קלרה   ציברסקי צבי
ברדן מאיר ליב   חיסין יהודית   קרויזמן (פלונטין) צפורה
ברדן שרה   טולקובסקי שמואל   שוהם (פינקלשטיין) זאב
גודני בלומה   יודלביץ אברהם   שטינמן מיכאל
גודני נתן   ליובין משה   שלימוביץ אהרון
גפלה (בן יעקב) שלום   לילינבלום שלמה   שמעוני (שמעונוביץ) דוד
גרינברג אסתר   לישנסקי יוסף   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
גרשברג אברהם   מימון כדיה   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
האנובר (כהן) רוזה   מלמד יוסף    
הורוויץ (הורביץ) רבקה   מרש (מרקוביץ) יעקב