איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   מרש (מרקוביץ) יעקב
אברמסון אריה   וינברג יעקב   ניימן ישראל
אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   סלומון (שכטר) שרה
אפרים שאול   וינצויג רפאל   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
אריה ניסים   ויסמן יעקב   סניור פלורה
בוטנרו טובה   זלוטשינקא רחל   עומסי (בן שלום) עובדיה
בורלא יהודה   זלצמן צבי   פוגל מנחם מנדל
בכר דוד   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   פניק (ניימן) מרים
בסקינד יעקב   חדג'י קלרה   פפירמייסטר יהודית
ברדן מאיר ליב   חודורובסקי נחום חיים   ציברסקי צבי
ברדן שרה   חיסין יהודית   קרויזמן (פלונטין) צפורה
גודני בלומה   חנקין (גורדון) פאני   שוהם (פינקלשטיין) זאב
גודני נתן   טולקובסקי שמואל   שטינמן מיכאל
גפלה (בן יעקב) שלום   יודלביץ אברהם   שלימוביץ אהרון
גרינברג אסתר   ליובין משה   שמעוני (שמעונוביץ) דוד
גרשברג אברהם   לילינבלום שלמה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
האנובר (כהן) רוזה   לישנסקי יוסף   שניידר (סניידר) אברהם יוסף
הולצמן (גורדון) אילת הינדה   מימון כדיה    
הורוויץ (הורביץ) רבקה   מלמד יוסף