איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון יוסף   חדג'י יוסף   פינברג פנבר אליהו אליאן
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   חיסין שרה   פלדמן טודרוס
אשכנזי צבי   טביב סאלחה שרה   פלדמן (אייזנמן) יהודית מינדל
בורשטיין (אוסישקין) יפה   יודלביץ יוסף   פפירמייסטר דב ברל
ביקל נפתלי   ינובסקי חיים עוזר   פפירמייסטר יצחק
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   ירובסקי אריה יהודה ליב   צ'רנוב יוסף
ברויזמן משה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   צוקרמן (הכהן) מרים
גורביץ ברינה   כהנסקי מרדכי   קומרוב אברהם
האנובר אלכסנדר   כץ משה   קליביצקי שאול זאב
הורנפלד פאליק   לואיס ליפא   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
ויזנסקי שרה   לוין יוסף   קרצ'בסקי יעקב
וייס מקסימילאן   לוין (זינגר) רחל   רזניק יעקב
וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   ליבונטין משולם   רטנר אלכסנדר
וינטר פישל אפרים   מאירוביץ אברהם   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   מאירוביץ (רייטמן) דבורה   שומכר צבי הירש
זוסמן דב ברל   מיט (דרילין) גיטל חיה   שטוקהמר יהושע
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   ניסים חנה   שטיין חיים מאיר
זילברמן קיילה   סיגלר חוה   שמואלוב שמואל
זינגר (לודמיר) שמואל   פזנר (וילקנסקי) שרה   שמוקלר דוד