איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון יוסף   חיסין שרה   פלדמן טודרוס
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   טביב סאלחה שרה   פלדמן (אייזנמן) יהודית מינדל
אשכנזי צבי   יודלביץ יוסף   פפירמייסטר דב ברל
בורשטיין (אוסישקין) יפה   ינובסקי חיים עוזר   פפירמייסטר יצחק
ביקל נפתלי   ירובסקי אריה יהודה ליב   צ'רנוב יוסף
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   צוקרמן (הכהן) מרים
ברויזמן משה   כהנסקי מרדכי   קומרוב אברהם
גורביץ ברינה   כץ משה   קליביצקי שאול זאב
האנובר אלכסנדר   לואיס ליפא   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
הורנפלד פאליק   לוין יוסף   קרצ'בסקי יעקב
ויזנסקי שרה   לוין (זינגר) רחל   רזניק יעקב
וייס מקסימילאן   ליבונטין משולם   רטנר אלכסנדר
וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   מאירוביץ אברהם   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
וינטר פישל אפרים   מאירוביץ (רייטמן) דבורה   שומכר צבי הירש
וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   מיט (דרילין) גיטל חיה   שטוקהמר יהושע
זוסמן דב ברל   ניסים חנה   שטיין חיים מאיר
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   סיגלר חוה   שמואלוב שמואל
זילברמן קיילה   פזנר (וילקנסקי) שרה   שמוקלר דוד
חדג'י יוסף   פינברג פנבר אליהו אליאן