איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון יוסף   יודלביץ יוסף   פפירמייסטר דב ברל
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   ינובסקי חיים עוזר   פפירמייסטר יצחק
בורשטיין (אוסישקין) יפה   ירובסקי אריה יהודה ליב   צ'רנוב יוסף
ביקל נפתלי   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   צוקרמן (הכהן) מרים
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   כהנסקי מרדכי   קומרוב אברהם
ברויזמן משה   כץ משה   קליביצקי שאול זאב
גורביץ ברינה   לואיס ליפא   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
האנובר אלכסנדר   לוין יוסף   קרצ'בסקי יעקב
הורנפלד פאליק   לוין (זינגר) רחל   רזניק יעקב
ויזנסקי שרה   ליבונטין משולם   רטנר אלכסנדר
וינטר פישל אפרים   מאירוביץ אברהם   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   מאירוביץ (רייטמן) דבורה   שומכר צבי הירש
זוסמן דב ברל   ניסים חנה   שטוקהמר יהושע
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   סיגלר חוה   שטיין חיים מאיר
זילברמן קיילה   פזנר (וילקנסקי) שרה   שמואלוב שמואל
חדג'י יוסף   פינברג פנבר אליהו אליאן   שמוקלר דוד
חיסין שרה   פלדמן טודרוס    
טביב סאלחה שרה   פלדמן (אייזנמן) יהודית מינדל