איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי (אדג'י) יוסף   גלוברמן אהרן   לויטן (רבינוביץ) רבקה
אושדי (בן שלום) חיים   גלוברמן (גוטרמן) הדסה   לוקשין אברהם
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   גרשט בלומה   לוקשין (לובין) אסתר יטא
איתן ישראל   הולצמן שמואל צבי   ליבונטין מרדכי
אלקיים אהרון   הורנפלד (טורם) לאה   מוסאל אברהם
אקוה (אכואע) דוד   וייסל (לובמן) פייגה צפורה   מזרחי מנחם
אריה סולטנה   וינברג יהודה לואי   מילר (הלל) גולדה זהבה
אתיאל (היטעל) אריה ליב   ויסמן (פלץ) זהבה גולדה   מלכין (קזרנובסקי) צילה
בוטנרו יהודה לייב   ויצברד (חומה) אידה יהודית   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק
ביסלוביץ יהודה   זקהיים (רבינוביץ) תהילה   ניימן (שמידט) לאה
בלוך אברהם אליעזר   זרחוביץ יעקב קופל   נתנוף עליזה
ברויטמן קריינצי עטרה   חג'בי שלום   סוסלינסקי זליג
ברקוביץ אליהו   חיימוביץ חיים   סלומון זליג
ברקוביץ ישראל לייב   טביב הוידה   עוקשי יהודית
גולדין נחמה   טביב משה   עוקשי סעדיה סעיד
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   טביב רבקה רזקה   פירשט לאה
גורדון מנחם   טביב (כהן עראקי) שמעה   פרנקו אבהו
גורדון (שליט) רחל   יהוד יחיא   קביסניק לאה
גיבשטיין יהושע   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   קזושנר שמואל
גינזבורג צפורה פאני   לוי יוסף   קליינרד (יודלביץ) רחל