איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך משה   וינברג נחום   סיגלר מרקו מרדכי
אהרונוביץ ישראל   ויס (גולדברג) שושנה   סעדיה שלמה
אטינגר (ניימן) רחל   וישקין שמואל   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
אריה אברהם   זוסמן יעקב   פופל (רחלסון) אסתר
אריה (בן נעים) מזל פורטונה   זיגר ישראל   פישצלסקי נח
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   זיכל צבי   צרור חיים יהושע
בלי יעקב   חינקין (בלומין) חיה שרה   צרשנר נתן
בן זכריה עדינה   טאדרוס (פינברג) סופיה   קויפמן זליג
בנינסון עמנואל   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
ברון רבקה   יעקב עדינה   קלמנזון ברוך
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   קלמנזון פסיה
גולדין יצחק   יעקובי חוה   קנטרז'י משה
גינגולד יסקה   יעקובי (גרשבנה) שינדל   קרויטרו (קרויטורו) חנה
גרינבלט דב   לביאנט דבורה   קרוק חוה
דומבק (סויס) פרומה   לובמן משה   רבינוביץ משה קופמן
הייפרט (אלינגר) קילה צפורה   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה   רוזנבאום מקס
הימן אברהם   מושין (שטיינברג) צילה   רוזנפלד ברכה
הירשפלד (קרישבסקי) ברכה   מיט פנחס   רופמן צבי הירש
הירשפלד צבי הירש   מילמן (כרנר קרנר חרסון) מלכה   שובלי (בן שלמה) סעדיה
וינברג ישעיהו   מרשנד (גולדשמיט) לינה   שור שוחט (פרימן) בת שבע