איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון רפאל   חומה יוסף עזרא   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל
אושרוב יהושע   חנוכה דניאל   סגל (וכסלר) בת שבע
אייזן חיה   טומשין רחל אסתר   סגל ראובן
בלומנר דוד   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פניק דוד
בקר בילה בלהה   יעקבזון זלמן סלומון   פפירמייסטר גרשון
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   כדר אברהם   פרומקיס (פרידוביץ) רחל
גולדמן צירל צילה   כץ אברהם אבא   פרידמן פסח
גינזבורג אהרון פיביל   לזרוב יוסף   פרימן יואל
הופנקו משה   ליפשיץ (גורדון) בתיה   פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
הורביץ פנחס   מדליה ליב אריה ליאון   קלימקר (רוזן) פנינה
הימן אליהו   מורגנשטרן חנה   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
הלל (הורביץ) מאליה עמליה   מזרחי (הלוי) אסתר   קרישבסקי (סוברה) פאני מייסיס
הרשליר (הרשלר) רבקה   מזרחי יוסף בושרי   קרסו שלמה
וינברג משה   מזרחי רחל   קרסו (שליט) שפרה שיינע
זינגר איטה   מינכהאוזן מקס מאיר   שינדלר בנימין