איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון רפאל   חומה יוסף עזרא   סגל (וכסלר) בת שבע
אושרוב יהושע   חנוכה דניאל   סגל ראובן
אייזן חיה   טומשין רחל אסתר   פניק דוד
בלומנר דוד   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פפירמייסטר גרשון
בקר בילה בלהה   יעקבזון זלמן סלומון   פרומקיס (פרידוביץ) רחל
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   כדר אברהם   פרידמן פסח
גולדמן צירל צילה   לזרוב יוסף   פרימן יואל
גינזבורג אהרון פיביל   ליפשיץ (גורדון) בתיה   פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
הופנקו משה   מדליה ליב אריה ליאון   קלימקר (רוזן) פנינה
הורביץ פנחס   מורגנשטרן חנה   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
הימן אליהו   מזרחי (הלוי) אסתר   קרישבסקי (סוברה) פאני מייסיס
הלל (הורביץ) מאליה עמליה   מזרחי יוסף בושרי   קרסו שלמה
הרשליר (הרשלר) רבקה   מזרחי רחל   קרסו (שליט) שפרה שיינע
וינברג משה   מינכהאוזן מקס מאיר   שינדלר בנימין
זינגר איטה   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל