איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   וייסל (ויס) שלום שכנא   נורדשטיין אלכסנדר
אלטורה צבי הרש   וילבוש (וילבושביץ) נחום   עץ הדר (כץ) אסתר
אניספלד פנינה פרל   ושיץ אפרים   פינקלשטיין (הולמן) חיה קלרה
אסא (סנטו) זהבה חורסי   זינגר (פלמן) ברכה   פינשטיין אליעזר ליטמן
ברניצקי (זלטורוב) חנה   זקס (זק"ש) וולף זאב   פרידמן מרים
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   טביב סעדיה   פרנקל נחה
גדסי רומיה   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   צוקרמן (הלוי) מנחם צבי
גורביץ אהרון   טפר שלמה   קזרנובסקי רבקה
גורודצקי חיים   ליבונטין משה   קרנר איזיק יצחק
גינזבורג יוסף שבתאי   מזרחי יעקב מוסא   קרסון ברטה מרגרט
גיסין ברנרד דב   מילר (הירש) בתיה   שחם יהודה
דברה אבטליון   מלניק שמואל   שליט דבורה
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל   שפירא ניסן