איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   וילבוש (וילבושביץ) נחום   פינקלשטיין (הולמן) חיה קלרה
אניספלד פנינה פרל   ושיץ אפרים   פינשטיין אליעזר ליטמן
אסא (סנטו) זהבה חורסי   זינגר (פלמן) ברכה   פרידמן מרים
ברניצקי (זלטורוב) חנה   טביב סעדיה   פרנקל נחה
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   צוקרמן (הלוי) מנחם צבי
גדסי רומיה   טפר שלמה   קזרנובסקי רבקה
גורביץ אהרון   ליבונטין משה   קרנר איזיק יצחק
גורודצקי חיים   מזרחי יעקב מוסא   קרסון ברטה מרגרט
גינזבורג יוסף שבתאי   מילר (הירש) בתיה   שחם יהודה
גיסין ברנרד דב   מלניק שמואל   שליט דבורה
דברה אבטליון   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל   שפירא ניסן
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   נורדשטיין אלכסנדר    
וייסל (ויס) שלום שכנא   עץ הדר (כץ) אסתר