איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   פינברג מרקוס
אברבאיה יהושע   וינברג שמעון   פרימן (טלר) חנה
אלפיא (אלפיה) יצחק   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   פרנק הנרי צבי
אקוה (בן סעדיה) זכריה   יעזיקוף צפורה   פרס (פפירמייסטר) מרים
ארנהיים (שליט) חיה אנה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   צלליכין זאב
בלומשטיין (שניפר) ורה   ליבונטין (פאפע) מניה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
ברליאנד יצחק   מיצמכר אלטר   קזנובסקי רבקה
ברשבסקי שלמה   מרקוביץ יצחק   רבינוביץ אברהם יצחק
גינזבורג (פרימן) שרה   סגל (וכסלר) רבקה   רטנר יצחק יחזקאל
דברה חיים אהרן   סלומון (לובמן) דינה   שורץ (הירשפלד) איטה אסתר
דוברובסקי שרה   ספיר נחמה לאה   שיריזלי שלמה ישראל
דומבק אהרון   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל   שמוליצ'נסקי אהרון
הברפלד ולריה   עראקי אדוה   שרעבי לאה לואלה
וולפרט אברהם איב   פורטר יצחק