איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   פורטר יצחק
אברבאיה יהושע   וינברג שמעון   פינברג מרקוס
אלפיא (אלפיה) יצחק   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   פרימן (טלר) חנה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   יעזיקוף צפורה   פרנק הנרי צבי
ארנהיים (שליט) חיה אנה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   פרס (פפירמייסטר) מרים
בלומשטיין (שניפר) ורה   לובמן (לאומברג) זינה   צלליכין זאב
ברליאנד יצחק   ליבונטין (פאפע) מניה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
ברשבסקי שלמה   מיצמכר אלטר   קזנובסקי רבקה
גינזבורג (פרימן) שרה   מרקוביץ יצחק   רבינוביץ אברהם יצחק
דברה חיים אהרן   סגל (וכסלר) רבקה   רטנר יצחק יחזקאל
דוברובסקי שרה   סלומון (לובמן) דינה   שורץ (הירשפלד) איטה אסתר
דומבק אהרון   ספיר נחמה לאה   שיריזלי שלמה ישראל
הברפלד ולריה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל   שמוליצ'נסקי אהרון
וולפרט אברהם איב   עראקי אדוה   שרעבי לאה לואלה