איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה (מבורך) גולדה זהבה   דיסקין אהרון   מדליה (גוטמן) חנה
אריה שמואל   ויזנסקי יעקב   נוישטדט ישראל
בובשובר אריה ליב   ויתקין יוסף   עוקשי שלמה סלימן
בוזלי יוסף   זיגר (דויט) אנה חנה   פובימברובסקי (טופורובסקי) בילה
ביברמן רחל   זילברמן שרינה שיינדל   פישצנר הניה
ביגלמן נחמה   זלצמן גאלדע   פישצנר צבי
בירגר יצחק   ייבין (יוניס) אסתר   קוטקובסקי יוסף
בקר משה   יעקבסון משה   קופרשטיין חנה
ברמן (יעבץ) רחל   יעקובי הלוי ברוך   קוצ'רסקי (ירובסקי) גולדה
גולדשטיין אריה לייב   כץ טוביה גדליה   קזושנר יוסף
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   לונדון אהרן   קלס רטנר שרה לאה
גינזבורג יצחק בצלאל   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   קרויטורו מאיר
גיסין (אוסטשינסקי) לאה   ליפשיץ שלמה לייב   רבינוביץ פרל
גפלה (בן יעקב) סעדיה   מאירוביץ (אברמוביץ) מרים   שנידרוביץ יהודה