איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אברהם אטקה   זלצמן חיה שרה   פרומקיס חיים
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   חנקין טייבל טייבה   פרימן יעקב
אספורמוס אברהם   טומשין מיכאל   פרנקל אהרון
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   טפר (גרינברג) פסיה   צלר לאה
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   ילובסקי משה מאיר   צלר שמואל
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   מזובר פיגה צפורה   קראוזה אליהו
ג'מיל יחיא   מלין (גולודץ) מושה   קראוזה (חנקין) חיה
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   נהמי חממה יונה   קרישבסקי משה מוריס
גיסין (קאניסטרום) רבקה   ניסים אפרים   קרסון דב
דשבסקי (גולחוי) נסיה   ניפומנישצקי שרה   קרצ'בסקי יצחק
הולמן בנימין   סלומון ליאון   רופין ארתור
הלוי (גילביץ) אברהם   סנדזר שרה   רזורק יעקב
הרשקוביץ ברוך   פופל מרדכי   ריטר (קרוק) חוה
וולובלסקי מרדכי   פופקו רייזל רשה   שפירא (רטנר) רבקה
זיגר אריה לייב   פרבר (גרינבלט) חיה