איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אברהם אטקה   זלצמן חיה שרה   פרימן יעקב
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   חנקין טייבל טייבה   פרנקל אהרון
אספורמוס אברהם   טומשין מיכאל   צלר לאה
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   טפר (גרינברג) פסיה   צלר שמואל
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   ילובסקי משה מאיר   קראוזה אליהו
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   מזובר (אברמוביץ) פיגה צפורה   קראוזה (חנקין) חיה
ג'מיל יחיא   נהמי חממה יונה   קרישבסקי משה מוריס
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   ניסים אפרים   קרסון דב
גיסין (קאניסטרום) רבקה   ניפומנישצקי שרה   קרצ'בסקי יצחק
דשבסקי (גולחוי) נסיה   סלומון ליאון   רופין ארתור
הולמן בנימין   סנדזר שרה   רזורק יעקב
הלוי (גילביץ) אברהם   פדרליין אברהם אוטו   ריטר (קרוק) חוה
הרשקוביץ ברוך   פופל מרדכי   שיף (קרנר) גיטל
וולובלסקי מרדכי   פופקו רייזל רשה   שפירא (רטנר) רבקה
וייסבורד אהובה ליבי   פרבר (גרינבלט) חיה    
זיגר אריה לייב   פרומקיס חיים