איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ יעקב   חנקין תנחום   נמצוביץ איליה
איזנבנד שמעון סימון   טורקיה משה   סגל זליג
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   יאבו יוסף   סופר (ופסי) רבקה
ברס (מילר) לאה   יאפו (פדובה) גולדה   סנדזר שלמה
גולינקין מרדכי   יאפו פסח   עמיאל אברהם אלברט
הובר (רנקונשינסקי) פרומה   לבוק יוסף   עראקי הוידה
ויס ראובן   לביאנט אהרון   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
וכסלר מרדכי   לוין מיכאל מיכל   קרישבסקי (הירשפלד) בתיה
ולד חיה   ליפקוביץ (טופורובסקי) רבקה   ריבקינד דוד
זיידמן אהרון   מדליה יעקב   שוורצמן (שווארץ מן, שווארצמן) מאיר
זייצוב (ילובסקי) צפורה   מושין (סליבקין) קיילה   שלינגבוים יהושע
זלצמן (רובין) חיה שרה   מרקוביץ אליהו   שניפר ראובן
חיון אליהו   ניפומשינצקי שמואל