איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   וייסנשטרן מרדכי   מדמוני סעדיה
אטינגר יוסף   ויס נטע צבי   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
איכילוב (זינגר) איטה   ויסמן אניוטה אניטה   מילמן חיים
איכילוב (אונגר) חנה   זילברמן יהושע טוביה   מינקוב רשה
איכילוב יעקב   זלצמן אהרון   סגל ישראל
אריה שמחה   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   סגל מרדכי יואל
בלומנקופ פלטע   חדד צדוק   פישביין יונה
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   חזין אליהו   פפירמייסטר שמעון
בן יהודה (יונס) חמדה   חזין (יעקובי הלוי) נחמה   קזנובסקי מנחם
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   יונס שלמה נפתלי הרץ   רובאס עזיזה
ברניצקי (יובל) פסיה   כדריה אליהו   רוזין זלמן לוי
ברנשטיין אליעזר   לבוק (שניפר) רבקה   רזניק (סטונזנסקר) לובה
ברנשטיין (פלדמן) בילה בלומה   לוין (קפלן) בתיה גולדי   שאול יוסף
גוטמן מרדכי   לוין (גולדבלט) דבורה   שליט (אופנשטדט) חיה פאני
גוטמן (דיניץ) רחל   לוין חסיה