איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   גולדברג (פינס) רשל רחל   מלין שלמה
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   גיסין אריה לייב   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
בורק פרידה   הובר שמואל יהודה   פלוטניק לאה
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   הלוי יוסף   פפירמייסטר (פרליס) הלנה
בלקינד (פרימן) פנינה   וידוקלר משה   פפירמייסטר שלום
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   צוקרמן (חנקין) רבקה
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   טרכטנברג (סמילנסקי) שפרה   רוזנברג שרה
ברס יהושע   כהן שמואל   שליט אריה יום טוב ליפמן
גדסי (בן ראובן) אפרים   לובמן חביב רבקה   שמש אלברט
גוטמן יצחק ניסן   מינקוב יעקב   שפינר שלמה