איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   גיסין אריה לייב   נוימן יצחק
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   הובר שמואל יהודה   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
בורק פרידה   הלוי יוסף   פלוטניק לאה
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   וידוקלר משה   פפירמייסטר (פרליס) הלנה
בלקינד (פרימן) פנינה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   פפירמייסטר שלום
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   טויבר חיים   צוקרמן (חנקין) רבקה
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   טרכטנברג (סמילנסקי) שפרה   רוזנברג שרה
ברס יהושע   כהן שמואל   שליט אריה יום טוב ליפא
גדסי (בן ראובן) אפרים   לובמן חביב רבקה   שמש אלברט
גוטמן יצחק ניסן   מינקוב יעקב   שפינר שלמה
גולדברג (פינס) רשל רחל   מלין שלמה