איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   גיסין אריה לייב   מלין שלמה
אלדאודי (שלמה בן דוד) שלום   הובר שמואל יהודה   נוימן יצחק
בורק פרידה   הלוי יוסף   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   וידוקלר משה   פלוטניק לאה
בלקינד (פרימן) פנינה   וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   פפירמייסטר (פרליס) הלנה
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   טויבר חיים   פפירמייסטר שלום
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   טרכטנברג (סמילנסקי) שפרה   צוקרמן (חנקין) רבקה
ברס יהושע   כהן שמואל   רוזנברג שרה
גדסי (בן ראובן) אפרים   לובמן חביב רבקה   שליט אריה יום טוב ליפא
גוטמן יצחק ניסן   מושין נחמן   שמש אלברט
גולדברג (פינס) רשל רחל   מינקוב יעקב   שפינר שלמה