איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
באביטש (קרנר) פנינה פעריל   כצלר צביה   פאפו (רוזנטל) לאה
ברוך יצחק   לוין (רוכלין) שולמית סימא   פוחצ'בסקי חיים
גורדון זאב   מאירוביץ (טופורובסקי) אלטה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה
דנילוביץ (מדליה) רבקה   מוגילבסקי (רוזנובסקי) ברכה   פידלמן (ברנשטיין) אלקה
ויצברד אליקים   מוגילבסקי משה דניאל   פלץ אסתר
ורשבסקי (ךוי) שרה לאה   מלכין מרדכי   קלס שרה לאה
זודקביץ טוביה   סגל (אוגרודין) רבקה   רבינוביץ שלום
זודקביץ מרים   סגל שמואל יצחק   רובאס דוד
זוסקביץ טוביה   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה   שלינגבוים אסתר מלכה
זוסקביץ מרים   סיקוף פעריל פנינה   שרקון שמואל מרדכי
יצחקי מרים   ענטין (אנתין) שמעון    
כצלר (קצלר) פייביל שרגא   ענתבי אברהם אלברט