איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטרי יצחק   טוליפמן (דיקלמן) שבע   פריאלניק פרידה
בוקסר (ברדן) מלכה   לוין גרשון   קפלן ברוך יוסף
דויט בתיה   מדמוני דוד   רזניק ישעיהו
הלל יצחק   מלחן (עראמי) מרים   רפפורט שלמה יצחק
זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   עראקי (בן פנחס) שלמה   שניוק (פפירמייסטר) פיגה
חנקין מנחם מנדל   פופקו אריה   שפירא הנדה