איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   מדליה דבורה לאה
אייזנברג חיים   דשבסקי יואל   מימון (עבדאללה) שלמה
אנוקוב תמר   הורביץ (בנינסון) לאה   מירנסקי חנה אדילה
אסא יוסף בכור   ויליניץ פנינה פניה   מרגולין דוד
בסקינד רחל   ויסמן יוסף   נוישטדט (רבינוביץ) חנה שרה
גולדנברג (סניור) רחל   חיים בכורה   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה
גולדשטיין משה   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   עפארי נכלה תמרה
גורדון יעקב   טיטלבוים מרדכי   צוקרמן שלמה
גורלסקי ברוך   לוין צבי חיים   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
דודזון (קיימוביץ) חיה   ליבוביץ מרדכי צבי