איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   דשבסקי יואל   מימון (עבדאללה) שלמה
אייזנברג חיים   הורביץ (בנינסון) לאה   מירנסקי חנה אדילה
אנוקוב תמר   ויליניץ פנינה פניה   מרגולין דוד
אסא יוסף בכור   ויסמן יוסף   נוישטדט (רבינוביץ) חנה שרה
גולדנברג (סניור) רחל   חיים בכורה   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה
גולדשטיין משה   חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   עפארי נכלה תמרה
גורדון יעקב   טוליפמן זוסיה אלכסנדר   צוקרמן שלמה
גורלסקי ברוך   טיטלבוים מרדכי   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
דודזון (קיימוביץ) חיה   לוין צבי חיים    
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   מדליה דבורה לאה