איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   מימון (עבדאללה) שלמה
אייזנברג חיים   דשבסקי יואל   מירנסקי חנה אדילה
אנוקוב תמר   הורביץ (בנינסון) לאה   מרגולין דוד
אסא יוסף בכור   ויליניץ פנינה פניה   נוישטדט (רבינוביץ) חנה שרה
בסקינד רחל   ויסמן יוסף   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה
גולדנברג (סניור) רחל   חיים בכורה   עפארי נכלה תמרה
גולדשטיין משה   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   צוקרמן שלמה
גורדון יעקב   טיטלבוים מרדכי   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
גורלסקי ברוך   לוין צבי חיים    
דודזון (קיימוביץ) חיה   מדליה דבורה לאה