איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברלין אליהו   טרכטנברג יחיאל   פריאלניק אפרים
ברלין (פוליאקוב) ציטה   יעקובי זילפה   צ'רנוב (שינברג) גולדה
גולדנברג בנימין   לזרוב (ראבא) קיילה   ציגלרויט (טפר) הניה
גלובצ'יק משה שמואל   ליבונטין פשא   ציגלרויט משה
גליקברג מרים   סגל בנימין זוסמן שמעון   קזושנר צפורה פייגה
וינצויג (הלל) חיה בלומה   סימינובסקי משה   קרישבסקי גרשון יצחק
ורשבסקי טוביה דוד   פיין (לפידות) פניה   רפפורט יהושע חיים
זיצר בנימין בן ציון   פישלזון (איכילוב) שרה   שניידרמן שלמה
חנקין יעקב   פלוטניק דוד   שפירא הסקה
טופורובסקי יעקב   פלץ משה