איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   חיסין חיים   סטון ליאון לייב
אברמוביץ אלחנן   חנקין יהושע   פידלמן שאול
באביטש ליפא   ייבין ניסן   פינברג ישראל לוליק
בן הריאל יעקב   כהן (טשסטקובסקי) שיינע בלה   פישלזון יצחק
הרשקוביץ (לובמן) חוה   מדליה יששכר דב   צלליכין (בנינסון) חסיה
וינצויג שלמה ליאון   מוסאל (דהרי) צביה   קלימקר דב
וישנבסקי הינדה   מזרחי נעמי   שמוליצ'נסקי שמעון אליעזר
זיגר יוסף   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל