איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   מרחוביץ ישראל ליב
אוסטשינסקי שמואל   חן טוב (חרשוכין) משה   פאפו יעקב
אלכמיסטר (אלנהורן) שינה דובה   לוין אשר   פוסיצ'לסקי פאולינה
אפשטיין דוד   לזרוב חיה   פיין בנימין
אפשטיין יעקב   ליברמן רחל   פישלזון יחזקאל
בלקינד שמשון   מאירוביץ (אברמוביץ) פאני פייגה רבקה   פרבר זלמן
גולדברג אריה ליב   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה   קליינרד צבי הרשל