איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ גרשון צבי   זוסמנוביץ יפה שיינה   צלליכין יהודה אידל
בירגר גרשון   חיסין (פרייזר) פאני   קרון חנה מינדל
בירגר (קראם) רחל לאה   יודלביץ ראובן   קרון שמואל דב
גרינברג יוסף   יעקבזון שמחה   קרישבסקי אזרחי (טפלינסקי) בתיה
הורביץ אריה ליב   כהן משה אהרון   קרישבסקי אזרחי מרדכי
וינדמן נחמן   מילר נחום    
וכסלר חנה פיגה   פינקלשטין בילה