איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הוכברג) חנה רות   טופורובסקי יצחק ליב   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי
אשרם שלמה   טנדטניק מאיר   ניימן אסתר
בוקסר ברוך   יעקבזון (לוין) חיה   עין (איין) יצחק
גולדברג יצחק ליב   כהנוב שמעון   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
גורדון אברהם זאב   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   קרישבסקי (ורשבסקי) טיליה חוה
גורדון (יעקבזון) שרה   לזרוב (לזרוף) אברהם   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
הולמן (קמינסקי) שרה לאה   מאירוביץ מנשה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
הימן משה יהושע הלוי   מזרחי משה שמעון