איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הוכברג) חנה רות   טופורובסקי יצחק ליב   ניימן אסתר
אשרם שלמה   טנדטניק מאיר   עין (איין) יצחק
בוקסר ברוך   יעקבזון (לוין) חיה   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
גולדברג יצחק ליב   כהנוב שמעון   קרישבסקי (ורשבסקי) טיליה חוה
גורדון אברהם זאב   לזרוב (לזרוף) אברהם   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
גורדון (יעקבזון) שרה   מאירוביץ מנשה   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
הולמן (קמינסקי) שרה לאה   מזרחי משה שמעון    
הימן משה יהושע הלוי   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי