איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון משה   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   פינברג (בלקינד) פאני
אוסובצקי יהושע   הוברמן (זיסל) מרים   פישלזון ליב
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   הרשקוביץ משה אליהו   שיינפינקיל (שינפינקעל) אליהו
ברודה זליג   לובמן מרדכי   שמוליצ'נסקי רייזיל
גולדברג אברהם זאב   מזי"א אהרן מאיר   שרעבי מרים
גולדברג שיינה בתיה   מזרחי (משראקי) שלום