איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלזנר שאול   הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
בנינסון (לוין) יהודית   מרגולין אסתר   פינברג הר-תפארת יוסף
גינזבורג (דובנוב) צפורה   סמיטמן שלמה   שטיין מנחם מקס מרק