איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וגיטל שיינע רבה   חיטרוש יעקב   פרימן פרץ יעקב
וינברג (כהן) שמחה זימל   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
ויס משה בער דב   ליברמן חיים   קרנר מרים לאה
וכסלר ליפשה   פרוסקובר משה