איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע   קוצ'רסקי יעקב שמחה   קרישבסקי (טופלינסקי) רחל לאה
מרקוס חיה שרה   קוצ'רסקי מינדל   רוזנובסקי אסתר