איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   (בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה אהובה
איל   נופר   אבולעפיה בוליסה
(מוקטל) אסתר   (זינר) נירה   אבולעפיה בוסתנאי
(זמל) גילי   (בנימיני) פזית   אבולעפיה גדעון
גלי   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה (אולמן) דינה
(קרן) דינה   (כהן) רחל   אבולעפיה דפנה
(זמל) הדר   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
הילי   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(רייכשטט) הני   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(בן ארצי) חגית   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(זרחוביץ) חיה   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(צלאל) טל   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
יאן   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
(לוי) יהודית   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
יהונתן   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
יורם   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
(שורצברג) יעל   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(לוי) מאירה   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
מעיין   אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה
הורים: יצחק, בוליסה; בת זוג: רבקה; לידה: 1865
(בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבולעפיה אבנר   אבולעפיה שלמה
הורים: רפאל חיים, שושנה; בת זוג: מאירה; לידה: 1940