איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סגלוב (בלגה) שרה   קירז'נר (סופמן) חסיה   רוזין חיים
סלונים (שלאין) חנה   קליינרד צבי הרשל   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
סקלרוד יונה   קלימקר צפורה   רוזין שרה
עזרוני (קפלון) שרה   קלמנזון ברוך   רופמן צבי הירש
עמבור (ייבין) שולמית   קפלון ירוחם   רזניק פרץ
פורמן (קפליוק) אהובה   קראוזה אליהו   רייבר יואל
פורמן משה   קרישבסקי (בירנבלט) בתיה תילי   רכס (ריקשטיין) אנשל
פינקלשטין ישראל   קרישבסקי (פלואושוק) טטיאנה   שובל אברהם
פשצ'נסקי סשה שבתאי   קרישבסקי יצחק איצ'ה   שטרן (בורשטיין) רוני
קושניר שמואל   קרישבסקי שמחה סניה   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
קירז'נר (מוגילבסקי) גניה   רוזין אריה   שמר (שמרלר) צבי