איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
נשר שרגא   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה   רוזין חיים
סגלוב מרדכי   קירז'נר (סופמן) חסיה   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
סגלוב (בלגה) שרה   קליינרד צבי הרשל   רוזין שרה
סלונים (שלאין) חנה   קלימקר צפורה   רופמן צבי הירש
סקלרוד יונה   קלמנזון ברוך   רזניק פרץ
עזרוני (קפלון) שרה   קפלון ירוחם   רייבר יואל
עמבור (ייבין) שולמית   קראוזה אליהו   רכס (ריקשטיין) אנשל
פורמן (קפליוק) אהובה   קרישבסקי (בירנבלט) בתיה תילי   שובל אברהם
פורמן משה   קרישבסקי (פלואושוק) טטיאנה   שטרן (בורשטיין) רוני
פינקלשטין ישראל   קרישבסקי יצחק איצ'ה   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
פשצ'נסקי סשה שבתאי   קרישבסקי שמחה סניה   שמר (שמרלר) צבי
קושניר שמואל   רוזין אריה