איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב בוריס דב   ויסמן יוסף   טרטקוב משה
אלתר מרדכי   וקסלמן ישראל   כסה (קוסוי) יונה
אלתר נחום   וקסלר אסתר   לוין זאב
אשכנזי נח   וקסלר אפרים פישל   לוין יוסף
בונדר ברינה ברוריה   זוסמן (מליבסקי) אינה   ליברגוט ישראל
בונדר רחל   זוסמנוביץ גרשון   לימישוב אפרים
בונדר שלמה   זייצוב זאב   לימישוב ישראל
ביגלמן פרץ   זיצר בנימין בן ציון   לימישוב משה
בן דוד (לויתיאן) אסתר   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   לימישוב צבי
ברונשטיין אברהם   חובב (ויליניץ) מאיר   מוגילבסקי דוד
גורן (גולדורין) ברוך   חובב (ויליניץ) צבי   מוגילבסקי הדסה
גלוזמן דב ברל   חוטורי (חוטורצקי) ראובן   מוגילבסקי יהושע
גלוזמן (ארביטמן) סימה   חן טוב (חרשוכין) משה   מילטין (פרומין) יפה
גניס (ליטבק) שושנה   חן טוב (חרשוכין, שקאלר) פוזה פנינה   מילמן ישראל
דוברובסקי נתן   חנקין טייבל טייבה   מילמן שמואל שמוליק
דודס (ויליניץ) חנה   חרובי (בוקסר) שמואל   מרנץ (פטר) שושנה
ויבורג (דוברובסקי) בתיה   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   נשר שרגא
ויליניץ פנינה פניה   טויבר שלמה   סגלוב מרדכי
ויליניץ חובב נתן   טומשין זאב   סגלוב (בלגה) שרה
וינוקור (שפיטלניק) תרצה   טומשין (גולדשטיין) עדה   סלונים (שלאין) חנה