איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב בוריס דב   ויסמן יוסף   טרטקוב משה
אלתר מרדכי   וקסלמן ישראל   כסה (קוסוי) יונה
אלתר נחום   וקסלר אסתר   כץ (שפיגל) דבורה
אשכנזי נח   וקסלר אפרים פישל   לוין זאב
בונדר ברינה ברוריה   זוסמן (מליבסקי) אינה   לוין יוסף
בונדר רחל   זוסמנוביץ גרשון   ליברגוט ישראל
בונדר שלמה   זייצוב זאב   לימישוב אפרים
ביגלמן פרץ   זיצר בנימין בן ציון   לימישוב ישראל
בן דוד (לויתיאן) אסתר   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   לימישוב משה
ברונשטיין אברהם   חובב (ויליניץ) מאיר   לימישוב צבי
גורן (גולדורין) ברוך   חובב (ויליניץ) צבי   מוגילבסקי דוד
גלוזמן דב ברל   חוטורי (חוטורצקי) ראובן   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה
גלוזמן (ארביטמן) סימה   חן טוב (חרשוכין) משה   מוגילבסקי יהושע
גניס (ליטבק) שושנה   חן טוב (חרשוכין, שקאלר) פוזה פנינה   מילטין (פרומין) יפה
דוברובסקי נתן   חנקין טייבל טייבה   מילמן ישראל
דודס (ויליניץ) חנה   חרובי (בוקסר) שמואל   מילמן שמואל שמוליק
ויבורג (דוברובסקי) בתיה   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מרנץ (פטר) שושנה
ויליניץ פנינה פניה   טויבר שלמה   נשר שרגא
ויליניץ חובב נתן   טומשין זאב   סגלוב מרדכי
וינוקור (שפיטלניק) תרצה   טומשין (גולדשטיין) עדה   סגלוב (בלגה) שרה