איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   טרויהולד תורן חיים הרברט   סניור (טוכמן) אורה
אוירבך (קוטק) ג'ני   נגלברג גיזה   פרידברג יוסף וולטר
זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   סימנסקי הלנה   קרלן (שטיין) גילה
חסל (לוי) אירנה   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   שטראוס (לוי) אנה הינדל
חסל גדעון   סימנסקי (טוכמן) קלרה   שטראוס (יפה) פרידה