איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סניידר אהרון סמואל   קפלון אורי   רוטנשטיין עוזי
עברון (רוטנשטיין) עדנה   רוחלין אסף אוסקר   רוי (סניידר) שילה
קורנאן (סניידר) רוז   רוחלין נריהו רוי