איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (אולמן) דינה   דויטש סלו   פרוינד אריה
אוארבך יואב יובי   הדני (דויטש) ארנסט   פרוינד גוסטה אסתר
איכילוב (זלוצובר) לילי   היילישר מנחם   פרוינד פריץ
אלטורה ברונו   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   קרומהולץ (פוקס) אנה לואיז
אלטורה (לזר) פאני   וייס ריכרד   קריגר פאול
אפרת (שילר) מיה   וילנר יהודה   רוזנמן אריקה
ארד (רייך) חוה   כהנא אפרים שמואל   רוזנמן יצחק
בומזה מקס   לביא (לוינשטיין) יצחק   רון (רוזנמן) אברהם
בלאו ראובן ארנסט   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה   שחף (שטורך) קותי בן ציון
ברון אברהם   לסט (טינטנער) חנה   שטורך ארנסט
גוטמן אליעזר אוטו   לסט משה פרידריך   שטורך טוני
דויטש אפרים פריץ   פורטר אלישבע   שטינבך חזי יחזקאל
דויטש (שניידר) טובה   פפנהיים יעקב   שילה שמואל
דויטש מרדכי   פרוידנטל (רייך) טובה