איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (אולמן) דינה   היילישר מנחם   פרוינד גוסטה אסתר
אוארבך יואב יובי   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   פרוינד פריץ
איכילוב (זלוצובר) לילי   וייס ריכרד   קרומהולץ (פוקס) אנה לואיז
אפרת (שילר) מיה   וילנר יהודה   קריגר פאול
ארד (רייך) חוה   כהנא אפרים שמואל   רוזנמן אריקה
בומזה מקס   לביא (לוינשטיין) יצחק   רוזנמן יצחק
בלאו ראובן ארנסט   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה   רון (רוזנמן) אברהם
ברון אברהם   לסט (טינטנער) חנה   שחף (שטורך) קותי בן ציון
גוטמן אליעזר אוטו   לסט משה פרידריך   שטורך ארנסט
דויטש (שניידר) טובה   פורטר אלישבע   שטורך טוני
דויטש מרדכי   פפנהיים יעקב   שטינבך חזי יחזקאל
דויטש סלו   פרוידנטל (רייך) טובה   שילה שמואל
הדני (דויטש) ארנסט   פרוינד אריה