איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בובשובר ג'ורג'   מורדוך (קבשנבסקי) פאני   שנק (קבשנבסקי) לינה
בולקינד (ריבקינד) סוזי   קובוביצקי יהודית    
טולקובסקי שמואל   ריבקינד גילן