איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילי (הירשלר) מאיר   וילף (בלום) רחל   מצקין (וילנר) חנה אנני
אילון (לנגזם) פרץ   זוסמן מאיר   עמבור חיים פנחס
אלגיסר ראובן   לוינשטיין (גרוסמן) מנצי מריה   קנר קלרה
אלוג'י אלדד   מנדל ישי   רופמן (לב) אסתר
דרוקמן (ארבל) גאולה   מנדל מרדכי   שרצ'יק (קופלר) קלרה
הדני (דויטש) יוחנן   מנדל משה    
הוניגסברג אריך   מנדל צבי