איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דרור (רוזנברג) נילי   כפיר רות   צוקרמן (בן דור) אפרת
ונדל שמואל   לוי (לוינגר) עדנה   צחר אורלי
כפיר יעל   עשהאל ירון   קופלר אפי