איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדסי טביב עליזה   טביב רבקה רזקה   מימון אהרן
גפלה סעודה   טביב חותי שלמה   מימון (גפלה) בן צדוק
הלוי (לוי כמוס) סעדיה   כהן (כהן עראקי) שלום   מנצור (עראקי) מרים
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   כובני (חובני) שלמה   נהמי חממה יונה
הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה   כמוס צדוק   נהמי יחיא זכריה
טביב (בן שלום) דוד   לוי זכריה   פנחס זכריה
טביב (בן אברהם) טביב   לוי כמוס   פנחס (בן דוד) שלמה
טביב יעקב   לוי ווהאב (חיטרוש) לולואה מרים   פנחס שמעה