איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה (בן סעדיה) זכריה   בוטל יחיא זכריה   ג'דה סעדיה סעיד
בוטל (חדד) ברכה נדרה   ג'דה זהרה שרה   עוקשי יוסף